Produkter og tjenester

Produkter:

Elektrotavler
Fordelingstavler
Motorcontrol center
Krysskoblingsskap
PLS skap
Styre og automatikkskap
Samleskinner


Tjenester:

Vedlikehold på eltavler
Oppgradering på eltavler
Inspeksjon og service på eltavler

Vi benytter TABULA TAVLESYSTEM.
Bygger, fastmontert utstyr, pluggbart utstyr og utrekkbart utstyr (Draw –out)